Εννέα θέσεις εργασίας στον Δήμο Παύλου Μελά

Τελευταία ενημέρωση: 10:23

 

Την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε Δήμος Παύλου Μελά.Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν αιτήσεις. Οι προσλήψεις αφορούν στην υλοποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» και «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση:

Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή και Δημητρίου 1, Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κυρίας Γεωργίας Στρύχνου (τηλ. επικοινωνίας: 2313302841,-941,-843,-852,-856).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21 έως 30 Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ισόγειο του Δημαρχείου τις εργάσιμες ημέρες.

 


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets by @amna_news

eana