Πιο πράσινος ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2020

Τελευταία ενημέρωση: 13:01

 

Εργασίες κλάδευσης και φύτευσης δένδρων στα δημοτικά πεζοδρόμια έως 2020, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Το έργο στοχεύει στην προστασία των κατοίκων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Κλάδευση 27.200 δένδρων διαφόρων κατηγοριών στα πεζοδρόμια

  • Φυτοπροστασία 12.000 δένδρων με βιολογικά σκευάσματα σε σημεία τστα οποία θα εμφανιστεί προσβολή

  • Εκρίζωση 2.270 πρέμνων από δενδροδόχους

  • Την κοπή 1.300 ξερών και χλωρών επικίνδυνων δένδρων, κατόπιν σχετικής άδειας, στα πεζοδρόμια

  • Τη φύτευση 2.200 νέων δένδρων σε κενές δενδροδόχους και

  • Εργασίες συντήρησης δενδροστοιχιών (άρδευση, σχηματισμός λεκανών άρδευσης)

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικών διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι εργασίες θα ανέλθουν σε 3.190.000,24€ και αναμένεται να κατανεμηθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης με το ποσό των 600.000€ το 2018, του 1.500.000€ το 2019 και του 1.090.000,24€ το 2020.

 


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets by @amna_news

eana