Επτά νέες θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τελευταία ενημέρωση: 10:53

 

Επτά νέες θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) έχει ανακοινώσει:

-την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης, για την λειτουργία των τμημάτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες- Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. της επιχείρησης και συγκεκριμένα : 1 θέση Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής (μερικής απασχόλησης) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

 

- την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά ενός (1) ατόμου ωρομίσθιου διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης και συγκεκριμένα

1 θέση , Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών (ωρομίσθιος). Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου: 2311821722 & κα Μ.Ελευθεριάδου 2311821707, από 9.00 πμ έως 14.00 μμ), κατά το χρονικό διάστημα 02/01/2017 – 11/01/2017.

-

-την πρόσληψη, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Καρακάση 1 και συγκεκριμένα:

 

- 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού (αμιγώς διοικητικού)

(Για τη διοικητική υποστήριξη των ενταγμένων στη Δράση δομών Κ.Δ.Α.Π.)

-1 θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών (ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4ΩΡΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ)

(Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 

- 1 θέση ΔΕ Οδηγών λεωφορείου [Δ΄ (D) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

(Για τη μετακίνηση των παιδιών των δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

- 1 θέση ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας

(Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164 54248 - Θεσσαλονίκη, (τηλ. Επικοινωνίας κα Στ.Κωνσταντίνου: 2311821722 & κα Ζ.Χατζηαντωνίου: 2311821723 από 9.00 πμ έως 15.00 μμ), έως  09/01/2017.

 


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets by @amna_news

eana